Producenci

Kategorie

§ 1, Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia składanie ofert w następujący sposób:

1) za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz,

2) pocztą elektroniczną e-mail na adres: sklep@forhair.com.pl

2. W celu złożenia oferty poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Koszyk”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu aż do kliknięcia przycisku „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”.

3. Po złożeniu oferty poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje e-mail zawierający: informacje dotyczące zakupionych produktów, wybrane formy płatności, formy dostawy, ceny zakupionych towarów, adres dostawy, dane fv itp.

4. Warunkiem złożenia skutecznego zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

5. Z chwilą skutecznego złożenia Zamówienia oraz otrzymania maila zwrotnego o tytule „REALIZACJA ZAMÓWIENIA” dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

6. Niezbędnym warunkiem złożenia oferty poprzez e-mail jest określenie przez Kupującego:

rodzaju Towaru wraz z określeniem cech szczególnych Towaru (jeżeli takowe występują),

przesłanie w e-mailu linku z naszego sklepu do wybranego produktu

ilości zamawianych Towarów,

pełnych danych adresowych: adresat (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera) oraz e-mail,

informacji o formie płatności – za pobraniem lub przelewem.

preferowanego sposobu dostawy zamawianych Towarów.

7. Po złożeniu oferty przez Kupującego poprzez e-mail, Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1-3 dni roboczych) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia oferty, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.

8. Składając ofertę poprzez e-mail, po otrzymaniu od Sprzedawcy e-maila potwierdzającego złożenie oferty, Kupujący zobowiązany jest wysłać do Sprzedawcy e-mail zawierający oświadczenie o przyjęciu oferty Sprzedawcy, będący niezbędnym warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę oferty do realizacji. Efektem otrzymania przez Sprzedawcę maila potwierdzającego jest przyjęcie oferty przez Sprzedawcę do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towaru zgodnie z ofertą.

9. Anulowanie lub modyfikacja przyjętej przez Sprzedawcę oferty jest możliwa przez Kupującego do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Nie narusza to w żaden sposób praw konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

10. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

„Art-Fryz” s.c. J. Czochra, A. Graboń, 
OGRODZONA 109
43-426 DĘBOWIEC

ING BANK ŚLĄSKI Nr. RACHUNKU 88 1050 1083 1000 0022 9208 2696

2)gotówką za pobraniem lub przy odbiorze osobistym w sklepie Sprzedawcy

 

11. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

12. Informacje o kosztach dostawy uwidaczniane są w trakcie procedury składania oferty (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem odbioru osobistego, gdzie koszty te dla Kupującego wynoszą 0 zł).

13. Informacja o koszcie dostawy Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 1 ust. 3 i § 1 ust.5 Regulaminu. W przypadku ofert składanych poprzez e-mail – od momentu przyjęcia przez Sprzedawcę oferty do realizacji, zgodnie z § 1 ust. 8 Regulaminu.

14. Koszty dostawy na terenie Polski kształtują się następująco:

KURIER - przelew-14,00ZŁ PACZKA DO 30KG

KURIER - płatność przy odbiorze-16,00Zł PACZKA DO 30KG

§ 2, Realizacja Zamówień

1. Warunkiem przyjęcia oferty przez Sprzedawcę, złożonej przez Kupującego, jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia oferty).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia oferty. Jeśli oferty nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

3. W przypadku umów sprzedaży Towarów o wartości powyżej 1000 zł (tysiąc złotych) warunkiem realizacji umowy może być dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony Towar – w wysokości 10 % wartości Towaru.

4. Sprzedawca wysyła Towar niezwłocznie, (w ciągu 1- 2 dni), po zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku zapłaty dokonywanej przelewem lub za pośrednictwem płatności elektronicznych powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.

5. Opis każdego Towaru zawiera informację o jego dostępności i ewentualnym czasie oczekiwania na dostawę. Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w ciągu 2-3 dni od wysłania go przez Sprzedawcę.

6. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.

7. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży jest paragon lub faktura VAT itp., które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres mailowy, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

8.Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w sklepie Sprzedawcy. ( 43-430 Skoczów ul.Ustrońska 8 )

9.Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje w dni robocze najczęściej w godzinach 9:00-17:00.

10. Firmy kurierskie dostarczają paczki trzykrotnie.

11. Kurierzy zazwyczaj kontaktują się z Kupującymi, ale nie jest to ich obowiązkiem, dlatego jeśli Kupujący wie, że w godzinach od 9:00 do 17:00 może nie być obecny pod podanym adresem dostawy może skontaktować się ze Sprzedawcą, a ten poda Kupującemu numer przesyłki i numer, pod którym Kupujący uzyska numer kuriera dostarczającego paczkę.

12. Doręczoną paczkę pobraniową można sprawdzić dopiero po wcześniejszym jej opłaceniu.

13. W przypadku szkody wyrządzonej nieodebraniem lub odmową odebrania przesyłki przez Kupującego Sprzedawca ma prawo dochodzić od Kupującego naprawienia szkody – na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

14. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania oferty miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

15. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.  


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Do kasy