Producenci

Kategorie

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym www.forhair.com.pl

 

§1 Słownik pojęć

1. Sprzedawca – ART-FRYZ S.C. J.CZOCHRA A.GRABOŃ 

z siedzibą w Ogrodzona 109 43-426 Dębowiec, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5482365859, REGON: 072823501

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.forhair.com.pl

3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności artykuły fryzjerskie i kosmetyczne.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

4. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (sklep@forhair.com.pl), telefonicznie pod numerami 504 213 915 oraz 530 094 830 (od godz. 9:00 do 17:00), pisemnie listem oraz osobiście w sklepie stacjonarnym po wcześniejszym umówieniu w: Skoczów ul.Ustrońska 8

5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.

6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania oferty przez Kupującego.

7. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka Towarów mogą nieznacznie różnić się od Towarów prezentowanych na zdjęciach w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień Kupujących przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

9. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.

11. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.

12. Sprzedaż w cenach promocyjnych dotyczy tylko i wyłącznie Towarów oznaczonych jako „OBNIŻKA CENY”. Czas trwania promocji określony jest przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów Towaru na magazynie.

13. Zakupy Towarów w cenach promocyjnych nie łączą się z innymi formami promocji, np.: z kuponami rabatowymi.

14. Informacje zamieszczone w sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Wypełniając interaktywny formularz zamówienia Kupujący składa ofertę kupna określonego Towaru.

15. W celu złożenia oferty poprzez Sklep Kupujący może dokonać rejestracji (założyć konto w Sklepie), lub przystąpić do zakupu bez rejestracji. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Składanie kolejnych ofert odbywa się na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu. Rejestracja umożliwia Kupującemu ponadto śledzenie statusu złożonych ofert oraz pozwala na oglądanie historii dokonanych zakupów.

16. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§3 Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia składanie ofert w następujący sposób:

1) za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz,

2) pocztą elektroniczną e-mail na adres: sklep@forhair.com.pl

2. W celu złożenia oferty poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Koszyk”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu aż do kliknięcia przycisku „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”.

3. Po złożeniu oferty poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje e-mail zawierający: informacje dotyczące zakupionych produktów, wybrane formy płatności, formy dostawy, ceny zakupionych towarów, adres dostawy, dane fv itp.

4. Warunkiem złożenia skutecznego zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

5. Z chwilą skutecznego złożenia Zamówienia oraz otrzymania maila zwrotnego o tytule „REALIZACJA ZAMÓWIENIA” dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Niezbędnym warunkiem złożenia oferty poprzez e-mail jest określenie przez Kupującego:

1) rodzaju Towaru wraz z określeniem cech szczególnych Towaru (jeżeli takowe występują),

2) przesłanie w e-mailu linku z naszego sklepu do wybranego produktu

3) ilości zamawianych Towarów,

4) pełnych danych adresowych: adresat (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera) oraz e-mail,

5)informacji o formie płatności – za pobraniem lub przelewem.

6) preferowanego sposobu dostawy zamawianych Towarów.

7. Po złożeniu oferty przez Kupującego poprzez e-mail, Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1-3 dni roboczych) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia oferty, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.

8. Składając ofertę poprzez e-mail, po otrzymaniu od Sprzedawcy e-maila potwierdzającego złożenie oferty, Kupujący zobowiązany jest wysłać do Sprzedawcy e-mail zawierający oświadczenie o przyjęciu oferty Sprzedawcy, będący niezbędnym warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę oferty do realizacji. Efektem otrzymania przez Sprzedawcę maila potwierdzającego jest przyjęcie oferty przez Sprzedawcę do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towaru zgodnie z ofertą.

9. Anulowanie lub modyfikacja przyjętej przez Sprzedawcę oferty jest możliwa przez Kupującego do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Nie narusza to w żaden sposób praw konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

10. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Art-Fryz” s.c. J. Czochra, A. Graboń, 
OGRODZONA 109
43-426 DĘBOWIEC

ING BANK ŚLĄSKI Nr. RACHUNKU 88 1050 1083 1000 0022 9208 2696

2) gotówką za pobraniem lub przy odbiorze osobistym w sklepie Sprzedawcy.

11. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

12. Informacje o kosztach dostawy uwidaczniane są w trakcie procedury składania oferty (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem odbioru osobistego, gdzie koszty te dla Kupującego wynoszą 0 zł).

13. Informacja o koszcie dostawy Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 i § 3 ust.5 Regulaminu. W przypadku ofert składanych poprzez e-mail – od momentu przyjęcia przez Sprzedawcę oferty do realizacji, zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu.

14. Koszty dostawy na terenie Polski kształtują się następująco:

KURIER - przelew-14,00ZŁ PACZKA DO 30KG

KURIER - płatność przy odbiorze-16,00Zł PACZKA DO 30KG

§4 Realizacja Zamówień

1. Warunkiem przyjęcia oferty przez Sprzedawcę, złożonej przez Kupującego, jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia oferty).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia oferty. Jeśli oferty nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

3. W przypadku umów sprzedaży Towarów o wartości powyżej 1000 zł (tysiąc złotych) warunkiem realizacji umowy może być dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony Towar – w wysokości 10 % wartości Towaru.

4. Sprzedawca wysyła Towar niezwłocznie, (w ciągu 1- 2 dni), po zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku zapłaty dokonywanej przelewem lub za pośrednictwem płatności elektronicznych powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.

5. Opis każdego Towaru zawiera informację o jego dostępności i ewentualnym czasie oczekiwania na dostawę. Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w ciągu 2-3 dni od wysłania go przez Sprzedawcę.

6. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.

7. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży jest paragon lub faktura VAT itp., które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres mailowy, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

8. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w sklepie Sprzedawcy. ( 43-430 Skoczów ul.Ustrońska 8 )

9. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje w dni robocze najczęściej w godzinach 9:00-17:00.

10. Firmy kurierskie dostarczają paczki dwukrotnie.

11. Kurierzy zazwyczaj kontaktują się z Kupującymi, ale nie jest to ich obowiązkiem, dlatego jeśli Kupujący wie, że w godzinach od 9:00 do 17:00 może nie być obecny pod podanym adresem dostawy może skontaktować się ze Sprzedawcą, a ten poda Kupującemu numer przesyłki i numer, pod którym Kupujący uzyska numer kuriera dostarczającego paczkę.

12. Doręczoną paczkę pobraniową można sprawdzić dopiero po wcześniejszym jej opłaceniu.

13. W przypadku szkody wyrządzonej nieodebraniem lub odmową odebrania przesyłki przez Kupującego Sprzedawca ma prawo dochodzić od Kupującego naprawienia szkody – na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

14. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania oferty miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

15. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

§5 Rekojmia i Gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3. Reklamacja może być złożona osobiście w sklepie Sprzedawcy lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy

43-430 Skoczów ul.Ustrońska 8, pocztą elektroniczną e-mail na adres: sklep@forhair.com.pl Kupujący przy składaniu reklamacji może posłużyć się wzorem zamieszczonym na stronie Sklepu. ( wzór reklamacyjny )

4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

5. Zaleca się Kupującym przesyłanie reklamowanych towarów o dużej wadze lub gabarytach po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

6. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączeniepotwierdzenia zakup przez kupującego.

 

7. Jeżeli towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:


a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 

8. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

9. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do Sprzedawcy.

10. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

11. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

12. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

13. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 

§6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj ) , jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

10. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych i prywatności

 

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.

4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.

5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

§ 8 Newsletter

1. Klient ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę.

Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newslettera.

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Usługodawcy, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

3. Klient może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z udostępniania mu usługi.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.forhair.com.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

 


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Do kasy